Recente projecten over duurzaamheid

In 2023 doe ik opdrachten voor o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving en Milieudefensie. Daarnaast geef ik onderwijs aan de Technische Universiteit Eindhoven, op de gebieden van ‘Industrial Ecology’, innovatie en klimaatverandering. Over een aantal andere projecten lees je hieronder.

Beleidsvoorbereiding – Samen met Harmelink Consulting heb ik voor de gemeente Tilburg een startdocument geschreven voor het proces van hun Transitievisie Warmte (2019/2020).

Agenderen – Wat is een ‘eerlijk’ Klimaatbeleid? De afgelopen 2 jaar hielp ik Milieudefensie bij het ontwikkelen van een nieuwe blik op de klimaattransitie, het Eerlijk Omschakelen (2017-2019).

Beleidsevaluatie – Hoe actief is de gemeente Zandvoort in klimaatbeleid? Samen met Harmelink Consulting evalueerde ik het beleid in Zandvoort en gaven we de gemeenteraad een concrete handreiking voor een actieve opstelling in dit dossier (2016).

Beleidsevaluatie – Welke factoren op de thuismarkt zorgen voor een succesvolle exportpositie van Nederlandse eco-innovaties? In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving interviewden we negentien sleutelspelers uit het bedrijfsleven. De resultaten staan in dit rapport en vijf essays (2016).

Beleidsevaluatie –Een energieprestatiekeuring (EPK) zou een nieuw instrument voor energiebesparing bij bedrijven moeten worden. Wij evalueerden de negen EPK-pilotprojecten in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (2015).

Beleidsevaluatie –De energietransitie in de provincie Utrecht. Wat is de stand van zaken? En welke Energie Agenda is nodig om naar 10% duurzame energie in 2020 te groeien? Een opdracht voor de Natuur en Milieufederatie Utrecht (2014).

Onderzoek – Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ontwikkelde een nieuwe methode om de effecten van wereldwijde bodemdegradatie in kaart te brengen. Ik hielp het PBL bij het onderzoek en het schrijven van het rapport (2016).

Onderzoek – Hoe kan het hoogwaardig (her)gebruik van zuivere en niet-giftige materialen in de economie worden gestimuleerd? Een opdracht voor het RIVM (2015).

Onderzoek –Hoe wordt je wegwijs in het beoordelen van duurzaamheid? Vanuit welke perspectieven en met welke methoden kun je dat doen? Een opdracht voor het RIVM (2014).

Onderwijs – Docent en coordinator BSc cursus ‘Economics of Innovation: an introduction’ aan de TU/e (2020).

Onderwijs – Docent MSc cursus ‘Energy Modelling’ aan de Radboud Universiteit (2019).

Onderwijs – Ik ontwikkelde twee onderwijsmodules voor de HAS Hogeschool in Den Bosch. Studenten leren daarin te rekenen aan duurzaamheid in de voedselketen (2014).