Projecten2019-09-03T20:57:22+01:00

Recente projecten over duurzaamheid

Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat is de uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs. Het gesprek daarover gaat vooral over technieken en de kosten daarvan. Maar, mensen moeten het meemaken en steunen. Het gaat over hun werk en hun lusten en lasten. Milieudefensie wil daarom ‘Eerlijk Omschakelen’. De afgelopen 2 jaar hielp ik Milieudefensie bij het onderbouwen van deze nieuwe blik op de klimaattransitie. (2017-2019)

Beleidsevaluatie

De Rekenkamer Zandvoort wilde weten waar de gemeente Zandvoort staat in de energietransitie en wat scenario’s zijn voor de toekomst. Samen met Harmelink Consulting evalueerde ik het beleid in Zandvoort en gaven we de gemeenteraad een concrete handreiking voor een actieve opstelling in dit dossier. (2016)

Welke factoren op de thuismarkt zorgen voor een succesvolle exportpositie van Nederlandse eco-innovaties? In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving interviewden we negentien sleutelspelers uit het bedrijfsleven en onderzoek De resultaten staan in dit rapport en vijf essays. (2016)

Een nieuw instrument voor energiebesparing bij bedrijven, de energieprestatiekeuring (EPK), werd in negen pilots ontwikkeld. Hoe prikkelt de EPK bedrijven om te investeren in energiebesparing? Wij evalueerden de negen voorgestelde aanpakken, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (samen met Mirjam Harmelink consulting en Edwin Dalenoord, SQ consult). (2015)

De energietransitie in de provincie Utrecht. Wat is de stand van zaken? En welke Energie Agenda is nodig om naar 10% duurzame energie in 2020 te groeien? Een opdracht voor de Natuur en Milieufederatie Utrecht. (2014)

Onderzoek

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en partners ontwikkelden een nieuwe methode om de effecten van wereldwijde bodemdegradatie in kaart te brengen. Ik hielp het PBL bij het rapporteren hierover in een ‘policy brief’ (publicatie in voorbereiding). (2016)

Hoe vind je de beste beoordelingsmethode bij jouw duurzaamheidsvraag? Ontwikkeling van de website metenvanduurzaamheid.nl voor het RIVM. (2016)

Een warmterotonde in Zuid Holland? Inhoudelijke voorbereiding van een werkatelier met stakeholders. De resultaten zijn onderdeel van dit rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. (2015)

De transitie naar een biobased en circulaire economie. Hoe kan het hoogwaardig (her)gebruik van zuivere en niet-giftige materialen in de economie worden gestimuleerd? Een opdracht voor het RIVM, Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG) en Centrum Veiligheid Stoffen en Producten. (2015)

De bio-based economie. Hoe beoordeel je de duurzaamheid daarvan? Vanuit welke perspectieven en met welke methoden? Een opdracht voor het RIVM samengevat in een infographic. (2014)

Onderwijs

Masters cursus ‘Energy Modelling’. Radboud Universiteit. (2019)

Eendaagse cursus ‘rekenen aan duurzaamheid’ voor een internationale groep van professionals met verschillende achtergronden. Een opdracht voor de Maastricht School of Management (MSM). (2015)

Leer hbo-studenten ‘rekenen aan duurzaamheid’ in de voedselketen. Ik ontwikkelde twee onderwijsmodules voor de HAS Hogeschool in Den Bosch. (2014)