Aanbevelingen na projecten over duurzaamheid

In februari 2022 kende TU/e-studievereniging Intermate mij twee prijzen toe: die van beste docent voor eerstejaars studenten Sustainable Innovation en beste nieuwe docent.

NGO, Milieudefensie – Nederland kent twee prachtige principes: de vervuiler betaalt, en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Die principes zijn zo mooi, omdat ze eerlijk zijn. De werkelijkheid is minder mooi. Twee jaar lang hielp ik Milieudefensie bij het concretiseren van hun agenda voor het ‘Eerlijk Omschakelen’ o.a. in het Klimaatakkoord. Directeur Donald Pols over Bart: “Bart kan snel schakelen, in tijd, maar ook tussen ogenschijnlijk uiteenlopende disciplines. Hij weet lijntjes te leggen tussen mensen en thema’s. Wat ik zelf indrukwekkend vond is de vaardigheid om conceptueel en politiek denken te koppelen met harde cijfers.” 

Rijksoverheid – Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)  Veeleisende gebruikers en klanten in Nederland zijn belangrijk voor Nederlandse bedrijven die groene innovaties willen exporteren (2016). Dat concludeerden onderzoekers Alexander van Vooren en Bart Wesselink uit interviews met negentien sleutelfiguren uit bedrijfsleven en wetenschap op de terreinen van duurzamere voedselproductie, waterzuivering, de opwerking van afval naar grondstoffen, zonne- en windenergie. PBL onderzoeker Alexander van Vooren over Bart: “Bart’s werkwijze kenmerkt zich door een vlotte pen, voortvarendheid, ongeduld, nieuwsgierigheid, netwerk en kennis”.

Onderwijs – Energy Modelling, Radboud University (2019/2020).  “The Faculty of Science committee for the evaluation of faculty education has received and read with great interest the evaluation of your course NWI-FMT026 ‘Energy Modelling’. The committee would like to congratulate you with the excellent results.  Dr. Willem Halffman, on behalf of the committee

Onderwijs – Eendaagse cursus ‘rekenen aan duurzaamheid’ voor een internationale groep van professionals met verschillende achtergronden (2015). Een opdracht voor de Maastricht School of Management (MSM). De deelnemers waardeerden de kwaliteit van het cursus materiaal, de toegepaste methoden en de docent Bart Wesselink met een 4,5 op een schaal van 0 – 5.  Deelnemer Adel Yacoub, Head of Department at Ministry of Environment – Lebanon: “I immensely appreciated Dr. Wesselink’s knowledge, experience, skills and teaching methodologies. Thanks to his learning by doing approach, the course was of added value to me not only in improving my personal understanding of Quantifying Sustainability but also in developing my capacities to better manage the sustainable development in my country Lebanon.” 

Onderwijs – studenten leren rekenen aan duurzaamheid (2014). Een opdracht voor het ontwikkelen en doceren van een onderwijsmodule voor de HAS Hogeschool in Den Bosch. Studenten waardeerden de cursus, op een schaal van 0 – 5, met een 4,4 (“ik heb veel geleerd”) en 4,7 (“goede docent”). HAS docente Lotte Stoppelenburg over Bart Wesselink: “Hij is enthousiasmerend, betrokken, deskundig, haalt het beste uit de student en is altijd goed  voorbereid. Kortom, een aanrader!”.

Gemeenten – de energietransitie in de provincie Utrecht (2014). Wat is de stand van zaken? En welke Energie Agenda is nodig om naar 10% duurzame energie in 2020 te groeien? Een opdracht voor de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Wethouder van Liere, co-voorzitter van de groep van vijftien wethouders waarvoor Bart de Agenda presenteerde: “Ik vond het een geweldige uitsmijter! Dank daarvoor, je hebt geholpen ons weer beter in positie te brengen”.

Bedrijfsleven – schone energietechnologie als economische kans (2012, 2013). Senior adviseur bij het Wereld Natuur Fonds. Programma directeur Hans van der Spek van FME, Nederlands grootste ondernemersorganisatie in de technologische industrie: “In 2012 en 2013 heb ik intensief met Bart Wesselink samengewerkt bij de organisatie van de WNF Cleantech Star en de Cleantech Business Day. Bart is betrouwbaar, deskundig en heel plezierig om mee samen te werken. Hij is creatief in zijn oplossingen, een goede teamspeler en heeft goed oog voor wederzijdse belangen”.

Bedrijfsleven – Europese Emissiehandel voor NOx en SO2? (2010) Projectleider bij consultancy Ecofys. De opdrachtgever dr. Martin Schneider, CEO van de Verein Deutscher Zementwerke e.V.: “Despite your openness you have kept your independence in a very competent manner which is exactly what we had agreed upon and which makes the report a very valuable one. It now rests with us to use this report in our political work.”

Bedrijfsleven – dynamische allocatie voor Europese emissiehandel (2008). Projectleider bij consultancy Ecofys. Opdrachtgever Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW: “Uit de complexe allocatiematerie leidde Bart Wesselink een eenvoudig ‘ABC’ formule af om het kostenvoordeel van onze methode te berekenen. Dat maakte de impact van onze methode direct inzichtelijk. De resultaten van het onderzoek werden gebruikt in de discussies die wij als internationale federatie van industriële energiegebruikers (IFIEC) voerden met betrokken partijen in Brussel”. Deze methode is in 2013 opgenomen in het Nationale Energieakkoord.

Rijksoverheid – de toestand van het Europese milieu en de effectiviteit van het Europese milieubeleid (2004). Projectleider van het rapport Outstanding Environmental Issues van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, destijds MNP).  PBL sectorhoofd Keimpe Wieringa daarover: “Staatsecretaris van Geel presenteerde dat rapport in het Europese parlement in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Bart was in staat om in zeer korte tijd, met een helikopter-blik, de belangrijkste Europese uitdagingen in een handzaam rapport uiteen te zetten.”

Rijksoverheid – de Milieubalans, het belangrijkste Nederlandse milieurapport van het RIVM (2002) Projectleider vanuit het RIVM. Opdrachtgever Rob Maas hierover: ”De Milieubalans 2002 was misschien wel de best gestructureerde balans uit de hele reeks. De bijdrage van beleidsmaatregelen aan de vermindering van de milieuvervuiling is consequent door het hele rapport heen helder in figuren weergegeven. De presentatie van Bart Wesselink voor beleidsdirecteuren en Kamerleden was zo duidelijk dat er zelfs op aangedrongen werd om hem ook voor het kabinetsleden te herhalen.”